Yeni teknoloji 6 gözlü , 6 kalıp kapasiteli elektrik ısıtmalı kalıp ısıtma fırınımız!

Yeni teknoloji 6 gözlü , 6 kalıp kapasiteli elektrik ısıtmalı kalıp ısıtma fırınımız!

Alüminyum ekstrüzyonunda biyetlerin kalıptan geçirilerek profil haline gelmesi sırasında biyetler nasıl ki belli bir sıcaklığa biyet tav fırınları ile ısıtılıyorsa. kalıplarda aynı şekilde ekstrüzyondan önce yaklaşık 450°C olana kadar kalıp ısıtma fırınlarında ısıtılması gerekir. Bunun sebebi sıcak biyet ile soğuk kalıpın karşılaştığı andaki çarpılmaları önlemek ve kalıpta ki akışın maksimum olmasını sağlamaktır. Son yaptığımız kalıp ısıtma fırını 6 hazneden oluşmaktadır, her bir hazne 1 kalıp kapasiteli olmakla beraber toplamda 6 kalıp kapasitelidir. Kalıp ısıtma fırınımızda ki elektrik rezistanslı ısıtma tipi ile verimli ve homojen ısıtmalar sağlanmaktadır.